top of page
Algemene kinesitherapie

KINESITHERAPIE

Kinesitherapie speelt een essentiële rol in het herstelproces en het behoud van de gezondheid en functionaliteit van het menselijk lichaam. Wij richten ons voornamelijk op deze therapieën en behandelingen:

MANUELE THERAPIE

DRY NEEDLING

ORO-FACIALE THERAPIE / KAAKDYSFUNCTIE

PERINATALE BEGELEIDING 

SPORTKINESITHERAPIE

ALGEMENE KINESITHERAPIE

STRESS EN HYPERVENTILATIE

PEDIATRISCHE KINESITHERAPIE

manuele kinesitherapie

MANUELE
THERAPIE

Manuele therapie is een specialisatie die zich richt tot het behandelen van musculoskeletale klachten. Een manueel therapeut beschikt over de nodige ervaring in het uitvoeren van een klinisch onderzoek waarbij men steeds de oorzaak van de klachten probeert te achterhalen en op basis daarvan een adequaat behandelingsplan kan opstellen. Frequent gebruikte technieken zijn o.a. mobilisaties, harmoniserende technieken, (zachte) manipulaties, mobilisatie van zenuwstructuren, stretchingstechnieken, triggerpuntbehandeling, bewegingsadvies, rug- en nekscholing,…

Klachten waarbij manuele therapie kan worden toegepast:

 • Acute of chronische klachten t.h.v. de nek, rug of lage rug

 • Bekkenklachten

 • Statiekproblemen

 • Bewegingsbeperking in de heup, knie, enkel, voet, schouder, elleboog, pols,…

 • Hoofdpijn

 • Klachten in het kaakgewricht, aspecifieke oorpijn

 • Langdurige of recidiverende sportblessures

 • Uitstralingsklachten t.h.v. het been of de arm vanuit de wervelkolom (ischialgie of cervicobrachialgie)

 • Postoperatieve behandeling

 • ...

dry needling

DRY NEEDLING

Dry needling is een techniek binnen de myofasciale therapie waarbij met behulp van een (acupunctuur)naald triggerpunten worden behandeld. Het is één van de meest effectieve manieren voor de behandeling en de ontspanning van deze triggerpunten*. Dry needling werkt volgens westerse neuro-anatomische en fysiologische principes en berust niet op een ‘energie concept’, zoals de klassieke acupunctuur. Met deze behandeling beogen we een daling in de spierspanning met als gevolg een betere beweeglijkheid en een afname van de pijnklachten.

* Een triggerpunt is een soort van knobbel in de spier die een doffe pijn (lokaal of uitstralend) kan veroorzaken als er op wordt gedrukt. Een dergelijk triggerpunt kan zorgen voor een verminderde beweeglijkheid en spierzwakte. Zijn er contra-indicaties of bent u geen fan van de naaldtechniek, dan bestaan er manuele en andere technieken om een gelijkaardig effect te bekomen.

kaakdysfunctie

ORO-FACIALE THERAPIE
KAAKDYSFUNCTIE

Pijn aan de kaak tijdens het eten, moeilijkheden om je mond te openen of te sluiten, gespannen spieren ten gevolge van knarsetanden (bruxisme) of klemmen, onverklaarbare tandpijn, hoofdpijn, pijn rond het oor of oorsuizingen (tinnitus). Dat kan te maken hebben met problemen in het temporomandibulair gewricht of eenvoudigweg de kaak.

Tijdens de behandeling werken we met mobiliserende technieken, alsook met myofasciale technieken om de spanning in de kaak- en nekspieren te verminderen. We geven specifieke tips en advies voor de kaak maar ook rond houding omdat de nek en de rug een belangrijke invloed hebben op het kaakgewricht. Daarnaast geven we ook oefeningen waarmee je thuis aan de slag kan.

Klachten waarbij oro-faciale therapie kan worden toegepast:

 • Kaakklachten: pijn, bewegingsbeperking (pijn bij eten, geeuwen, praten…)

 • Gespannen kaakspieren

 • Pijn en/of spanning in hoofd- en halsspieren

 • Klikken of blokkade van het kaakgewricht

 • Klemmen van kaken

 • Knarsetanden (bruxisme)

 • Zenuwproblematiek: facialisparalyse (aangezichtsverlamming), trigeminusneuralgie

 • Uitstralende pijn naar tanden en/of aangezicht

 • Nek- en schouderklachten

 • · …

perinatale begeleiding

PERINATALE BEGELEIDING

Perinatale begeleiding omvat zowel het luik prenatale als postnatale kinesitherapie om je zo goed mogelijk te begeleiden tijdens en na de zwangerschap/bevalling.

Prenatale kinesitherapie

Tijdens je zwangerschap ondergaat je lichaam veel veranderingen zoals o.a. je houding, stabiliteit, kracht, beweeglijkheid, ademhaling,… Met prenatale begeleiding beogen we deze veranderingen zo goed mogelijk op te vangen en je optimaal voor te bereiden op de bevalling.

We behandelen zowel de rug, het bekken als andere regio’s waar klachten zich voordoen tijdens de zwangerschap. Daarnaast staan we stil bij het belang van onze bekkenbodemspieren. Tijdens de zwangerschap en na de bevalling verliest de bekkenbodem aan kracht en uithouding. Door het toegenomen gewicht van de baby op de bekkenbodem zijn de spieren vermoeid en uitgerekt en ook

tijdens de bevalling kunnen ze gescheurd of ingeknipt zijn. Daardoor kunnen klachten voor of na de bevalling ontstaan. We leren je bijgevolg aan hoe je je bekkenbodem op een juiste manier kan opspannen en ontspannen, wat belangrijk is zowel voor, tijdens als na de bevalling. Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeid en de bevalling komen, indien gewenst ook ademhalingstechnieken, perstechnieken en verschillende houdingen om de weeën op te vangen aan bod.

 

Postnatale kinesitherapie

Een nieuw mensje op de wereld zetten is niet niets. Daarom helpen we jou via postnatale kinesitherapie om terug in vorm te komen. Onze focus ligt niet op vermageren of slank zijn. Die strakke jeans, daar pas je wat later wel weer in. De belangrijkste doelstilling is om je terug fit en goed in je vel te voelen.

Wij helpen je dus graag aan de slag met je bekkenbodem-, buik- en rugspieren om je core zo goed mogelijk te verstevigen. Daardoor worden rug- en bekkenklachten alsook problemen met de bekkenbodem (zoals ongewild urineverlies na de zwangerschap) doeltreffend aangepakt.

We proberen stil te staan bij het volledige lichaam, dus blijf na de sessie gerust nog even langer om ook je uithouding verder te verbeteren.

 

Wanneer start je nu best met postnatale kinesitherapie?

 • Na een natuurlijke bevalling kan je het best 6 weken na de geboorte van je baby met postnatale kinesitherapie starten (na controle door de gynaecoloog).

 • Is je baby via een keizersnede ter wereld gekomen? Dan is starten 8 weken na de bevalling aangeraden (na controle door de gynaecoloog).

 • Zag je de opstart van postnatale kine nog niet zitten wegens een eindeloos slaapgebrek of gewoon geen tijd in je planning? Weet dan dat het nooit te laat is om postnatale kine te starten.

 

Babymassage

Wil je op een liefdevolle manier de band tussen jou en je baby nog beter versterken dan leren we je in 2 lessen graag de babymassage aan. Baby’s krijgen dagelijks heel wat prikkels te verwerken. Onderzoek wijst uit dat huid- op huidcontact stress verlagend werkt voor je baby’tje waardoor babymassage een manier is om je kindje tot rust te laten komen. Daarnaast kan babymassage ook

verlichting geven bij krampjes, moeilijke stoelgang of andere lichamelijke ongemakken. Een momentje om samen te koesteren dus.

sportkinesitherapie knie tape

SPORTKINESITHERAPIE

Sportkinesitherapie bevat het behandelen van sportletsels maar ook de preventie ervan. We richten ons op alle sporters, zowel de competitieve als de recreatieve. Enerzijds werken we op kracht, lenigheid, stabiliteit en uithouding. Anderzijds behandelen we de gewrichten, weke delen (spieren/bindweefsel) alsook de neurogene structuren (zenuwen). We zorgen voor een sportspecifieke behandeling op maat waardoor je op een gezonde manier je sport kan hervatten en recidieven vermeden worden.

algemene kinesitherapie been

ALGEMENE KINESITHERAPIE

Dit domein van de kinesitherapie richt zich tot twee van de grootste groepen van aandoeningen:

 • Pre- en postoperatieve aandoeningen zoals heupprothese, knieprothese, voorste kruisbandreconstructies, meniscus operaties, allerhande fracturen die chirurgisch geopereerd zijn, arthroscopieën van de schouder,…

 • Indien het na uw operatie onmogelijk is om naar de praktijk te komen, doen wij ook huisbezoeken op fietsafstand van de praktijk.

 • Trauma’s of letsels waarbij geen operatieve ingreep nodig is zoals een fractuur met immobilisatie gips of brace, enkelverstuikingen of weke delen letsels zoals ontsteking of scheuren van pezen, ligamenten en spieren.

handen die 'stop' uitbeelden

STRESS EN HYPERVENTILATIE

Burn-out is geen ziekte, maar een syndroom. Het kenmerkt zich door zowel lichamelijke, psychische als sociale klachten die gepaard gaan met een verminderd gevoel van eigenwaarde op het werk.

Een burn-out is altijd het gevolg van een langdurige overbelasting. Toch is de ene persoon er meer vatbaar voor dan de andere. Burn-out is geen teken van zwakte maar een signaal dat je dringend voor jezelf moet kiezen. Stoppen met alle taken die je van je energie beroven. De oorzaken van een burn-out liggen zowel in de werkomgeving als in de persoonlijkheid. Werkomgeving kan door: een te hoge werkdruk, te weinig variatie in taken, te weinig autonomie in het werk, door moeilijke relatie met collega’s of de leidinggevende, door te hoge emotionele werkbelasting, door fysiek belastende werkomstandigheden,….

Dit resulteert enerzijds in lichamelijke klachten en daarnaast ook in mentale klachten.

 

Lichamelijke klachten

 • Je kan moeilijk inslapen en doorslapen, of je bent nog doodmoe bij het ontwaken

 • Je voelt je steeds moe en hebt geen energie

 • Je hebt last van: duizeligheid of hartkloppingen, hoofdpijn of buikpijn, maag- en darmproblemen

 

Mentale klachten

 •  Je bent niet meer gemotiveerd op je werk

 • Je voelt je gefrustreerd

 • Je zelfvertrouwen kwijnt weg

 • Je voelt je lusteloos

 • Je hebt concentratieproblemen

 • Je voelt je angstig

Behandeling van hyperventilatie syndroom en burn-out

 • Begeleiden bij lichamelijke klachten (aan de hand van kinesitherapeutische behandelingen)

 • Behandeling van mentale klachten (met behulp van coaching en ook aan de hand van kinesistherapeutische behandelingen). Leren om op tijd ‘nee’ zeggen zodat je in de toekomst niet snel weer je grenzen overschrijdt, aan de hand van coaching leren we je dat graag aan.

 • Daarnaast kunnen we de mogelijkheid bieden voor een ontspannende massage of volgen van yoga bij ons.

pediatrie

PEDIATRISCHE KINESITHERAPIE

Kinderkinesitherapie is een specialisatiedomein binnen de kinesitherapie dat gericht is op het motorisch functioneren van kinderen. Door te bewegen en te exploreren gaan kinderen zich ontwikkelen op fysisch, emotioneel en psychosociaal vlak. Bij sommigen kan er sprake zijn van een vertraging of een afwijking binnen deze ontwikkeling. Deze kinderen hebben baat bij kinesitherapeutische begeleiding om de verdere ontwikkeling te stimuleren.

Indicaties

Baby’s en kinderen met:

 • Neurologische aandoeningen

 • Vertraagde of afwijkende ontwikkeling van de (ontwikkelings)mijlpalen

 • Lage spierspanning

 • Ademhalingsproblemen

 • Orthopedische aandoeningen

 • Houdingsafwijkingen

 

Behandelingen

Ontwikkelingsstimulatie bij baby’s (0-2 jaar)

Hoofd rechthouden, omrollen, zitten, kruipen, zich rechttrekken en lopen zijn motorische mijlpalen die een baby doorloopt.Sommige baby’s ontwikkelen die mijlpalen op een later tijdstip of op een andere

manier. Tijdens de behandeling proberen we de normale ontwikkeling zoveel mogelijk te stimuleren door specifieke oefeningen. We werken nauw samen met de ouders zodat ze de oefeningen ook in de

thuissituatie kunnen toepassen. We besteden ook veel aandacht aan de juiste 'handling’ en positionering van de baby buiten de therapie.

Inhoud

 • Observatie van het ontwikkelingsniveau van je baby

 • Aanleren van therapeutische technieken zodat je thuis aan de slag kan om de

 • Ontwikkeling van je baby te stimuleren

 • Tips over hoe je tijdens alledaagse handelingen je baby kan stimuleren

 • Tips om je baby te stimuleren tot omrollen, kruipen, rechttrekken, stappen

 

Autogene drainage: wanneer wordt dit gebruikt?

 • Bij baby’s die herstellen van een eerste acute (RSV) bronchiolitis of bronchitis.

 • Voornamelijk indien de slijmvorming, het piepen en reutelen van de ademhaling, het hoesten, etc… blijven aanslepen.

 • Bij iedereen (alle leeftijden) die te kampen heeft met heel vaak terugkerende

 • luchtweginfecties (bronchitis, bronchiolitis, longontsteking, …) of chronische luchtwegproblemen (vb aanslepende hoestklachten).
   

Aanpak?

 • Informatie en educatie van een juist gebruik van je inhalatiemedicatie (aerosol, puffers, etc.).

 • Aanleren van efficiënte en frequente neusspoelingen

 • Drainage van de luchtwegen en technieken die de ventilatie in de luchtwegen optimaliseren.


 

Orthopedische Aandoeningen

Bij baby’s spreken we hier vaak over heupdysplasie, tenenlopers of klompvoetjes. Bij het jonge kind gaat dit over enkeldistorsie, ideopatische tenenlopers

 

TYP10

Typ10 is een programma waarbij kinderen blind leren typen op een leuke en speelse manier. Het werd ontwikkeld voor alle kinderen, ook zij met leer- of motorische problemen (spellingmoeilijkheden, dyslexie, DCD, ASS, …). Een groot voordeel is dat er geen nadruk wordt gelegd op snelheid en tempo. Het einddoel van deze methode is om op 10 lessen blind te leren typen. Je kind krijgt een boekje om in te oefenen en een online profiel, waarop men een jaar lang kan inloggen om op een leuke manier het blind typen te blijven onderhouden. Typ10 is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar (3de leerjaar).

AFSPRAAK MAKEN

bottom of page